:
KURIKULUM


MATAQU menawarkan pengajian dari peringkat tadika sehingga menengah. Kurikulum kami adalah kurikulum bersepadu di antara pengajian tahfiz, akademik dan diniah.